THỰC ĐƠN

bánh mỳ

Bánh Mỳ

 

bánh mỳ sữa đậu

Combo Bánh Mỳ + Sữa Đậu

 

thịt quay

Giao Hiền Thịt Quay

bánh hỏi thịt quay

Bánh Hỏi Thịt Quay

 

bún trộn mắm nêm thịt quay

Bún Trộn Mắm Nêm Thịt Quay

Heo quay nguyên con

Heo Quay Nguyên Con