Liên Hệ

Giao Hiền Thịt Quay luôn trân trọng mọi ý kiến của quý khách, ý kiến từ quý khách sẽ giúp chúng tôi nâng cao về chất lượng phục vụ chính quý khách cũng góp phần vào sự thành công và phát triển thương hiệu hơn nữa.Giao Hiền Thịt Quay rất hoan nghênh độc giả gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi!

Địa chỉ:

– Cơ sở 1: Xưởng Quay-KĐT Cửa Tiền, đường Cao Xuân Huy, phường Vinh Tân, TP Vinh 

– Cơ sở 2: Số 100, đường Đặng Thái Thân, TP Vinh

– Cơ sở 3: Số 1, đường Cao Thắng (Chợ Vinh)

Email: letrungkienxd@gmail.com
SĐT: 0912.499.894 – 0915.999.209 – 0395.999.209 –                                             
      0948.723.111 – 088 6685689
Website: www.giaohienthitquay.com